Có 1 kết quả:

dāo zi zuǐ , dòu fu xīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have a sharp tongue but a soft heart (idiom)