Có 1 kết quả:

dāo bǐ

1/1

dāo bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) writing up of official or judicial documents
(2) pettifoggery