Có 1 kết quả:

dāo gēng huǒ zhòng ㄉㄠ ㄍㄥ ㄏㄨㄛˇ ㄓㄨㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

slash and burn (agriculture)