Có 1 kết quả:

fēn bù shì jù jué fú wù ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ ㄐㄩㄝˊ ㄈㄨˊ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

distributed denial of service (DDOS) form of Internet attack