Có 1 kết quả:

fēn xíng jǐ hé

1/1

Từ điển Trung-Anh

fractal geometry