Có 1 kết quả:

fēn wén bù qǔ

1/1

fēn wén bù qǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to give for free