Có 1 kết quả:

fēn bù zhòu ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄓㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) step by step
(2) one step at a time