Có 1 kết quả:

fēn wǎ

1/1

fēn wǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

deciwatt