Có 1 kết quả:

fēn xiàng

1/1

fēn xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

split phase (elec.)

Một số bài thơ có sử dụng