Có 1 kết quả:

fēn ér zhì zhī

1/1

fēn ér zhì zhī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) divide and rule (strategy)
(2) divide and conquer