Có 1 kết quả:

fēn sè jìng tóu ㄈㄣ ㄙㄜˋ ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

process lens (working by color separation)