Có 1 kết quả:

fēn niè

1/1

fēn niè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tiller (stem at the base of grass plants)