Có 1 kết quả:

fēn niè ㄈㄣ ㄋㄧㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

tiller (stem at the base of grass plants)