Có 1 kết quả:

fēn jiǎo qì

1/1

fēn jiǎo qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a protractor (device to divide angles)