Có 1 kết quả:

fēn bèi

1/1

fēn bèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

decibel