Có 1 kết quả:

fēn duì

1/1

fēn duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

military platoon or squad