Có 1 kết quả:

fēn lí zhǔ yì ㄈㄣ ㄌㄧˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

separatism