Có 1 kết quả:

fēn lí fèn zǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

separatist