Có 1 kết quả:

qiē suì

1/1

qiē suì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to chop