Có 1 kết quả:

qiē cuō zhuó mó

1/1

qiē cuō zhuó mó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. cutting and polishing (idiom)
(2) fig. to learn by exchanging ideas or experiences