Có 2 kết quả:

Qiè yùnqiè yùn

1/2

Qiè yùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Qieyun, the first Chinese rime dictionary from 601 AD, containing 11,500 single-character entries

qiè yùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

see 反切[fan3 qie4]