Có 1 kết quả:

kān hào

1/1

kān hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) issue (of journal)
(2) number