Có 1 kết quả:

kān wù biǎo

1/1

kān wù biǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 勘誤表|勘误表[kan1 wu4 biao3]