Có 1 kết quả:

kān wù

1/1

kān wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to correct printing errors