Có 1 kết quả:

chú yì

1/1

chú yì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. grass-cutter's comment (humble); fig. my observation as a humble layman
(2) my humble opinion