Có 1 kết quả:

chú huàn

1/1

chú huàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) livestock
(2) farm animals