Có 1 kết quả:

xíng táng

1/1

xíng táng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

torture chamber