Có 1 kết quả:

Liè fū · Tuō ěr sī tài

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Tolstoy (name)
(2) Count Lev Nikolayevich Tostoy (1828-1910), great Russian novelist, author of War and Peace 戰爭與和平|战争与和平