Có 1 kết quả:

Liè níng gé lè

1/1

Từ điển Trung-Anh

Leningrad, name of Russian city Saint Petersburg 聖彼得堡|圣彼得堡 1923-1991