Có 1 kết quả:

Liè zhī dūn shì dēng ㄌㄧㄝˋ ㄓ ㄉㄨㄣ ㄕˋ ㄉㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Liechtenstein