Có 1 kết quả:

liè quē pī lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

thunder and lightning