Có 1 kết quả:

liè chē

1/1

liè chē

giản thể

Từ điển phổ thông

tàu hoả, xe lửa

Từ điển Trung-Anh

(railway) train