Có 1 kết quả:

Liú Yún shān

1/1

Liú Yún shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Liu Yunshan (1947-), PRC career politician, background in journalism in Inner Mongolia, from 2002 head of party Central Propaganda Section 中央宣传部