Có 1 kết quả:

Liú Qīng yún

1/1

Liú Qīng yún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lau Ching-Wan (1964-), Hong Kong actor