Có 1 kết quả:

chuāng shāng

1/1

chuāng shāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wound
(2) injury
(3) trauma