Có 1 kết quả:

chuāng kǒu ㄔㄨㄤ ㄎㄡˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) a wound
(2) a cut