Có 1 kết quả:

chū dōng

1/1

chū dōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

early winter

Một số bài thơ có sử dụng