Có 1 kết quả:

chū liàn

1/1

chū liàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

first love