Có 1 kết quả:

chū liàn gǎn jué

1/1

Từ điển Trung-Anh

feelings of first love