Có 1 kết quả:

chū wén

1/1

chū wén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

archaic (and simpler) form of a Chinese character