Có 1 kết quả:

chū bù shè xiǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

tentative idea