Có 1 kết quả:

chū bù shè xiǎng ㄔㄨ ㄅㄨˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

tentative idea