Có 1 kết quả:

chū děng jiào yù

1/1

chū děng jiào yù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) primary education
(2) junior school education