Có 1 kết quả:

shān qù

1/1

shān qù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to delete