Có 1 kết quả:

pàn ruò yún ní

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) as different as heaven and earth (idiom)
(2) worlds apart