Có 1 kết quả:

pàn chǔ

1/1

pàn chǔ

phồn thể

Từ điển phổ thông

phán xử, phán quyết

Từ điển Trung-Anh

(1) to sentence
(2) to condemn