Có 1 kết quả:

pàn mèi

1/1

pàn mèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to separate
(2) to part (of friends)