Có 1 kết quả:

pàn péi

1/1

pàn péi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to sentence (sb) to pay compensation