Có 1 kết quả:

bié jù zhī yǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 獨具隻眼|独具只眼[du2 ju4 zhi1 yan3]