Có 1 kết quả:

bié hào

1/1

bié hào

phồn thể

Từ điển phổ thông

biệt hiệu, bí danh

Từ điển Trung-Anh

alias