Có 1 kết quả:

bào bǐ dāo

1/1

bào bǐ dāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pencil sharpener